בית בתל ברוך טולטק פנורמיקה וקבועים

דקוליין הצללות פרויקטים: בית בתל ברוך טולטק פנורמיקה וקבועים