סגירות בדים במסעדת הזקן והים

דקוליין הצללות פרויקטים: עבודות הצללה וסגירות חורף באמצעות בדים במסעדת הזקן והים